sunnuntai 1. maaliskuuta 2015

IP-osoitteet, OSI-malli ja TCP/IP

IP-osoite (Iinternetin protokollaosoite) on numerosarja, jonka avulla voidaan yksilöidä IP-verkkoon kytketty verkkosovitin

Eroja IPv6 ja IPv4:n välillä
-Osoitteen koko kasvaa 32 bitistä 128 bittiin. (32 bittinen=noin 4 miljardia solmua, 128 bittinen=yli 340 sekstiljoonaa solmua) -> osoiteavaruus kasvaa
-Turvallisuudelle uusia menetelmiä
-Ylimääräisistä tarkustussummien laskemisesta on luovuttu

OSI-malli (Open Systems Interconnection Reference Model) kuvaa tiedonsiirtoprotokollien yhdistelmän seitsemässä kerroksessa.

OSI-mallin kerrokset
OSI-mallin kerrokset:

1. Fyysinen kerros - Määrittelee tiedonsiirron fyysisen median
2.Siirtoyhteyskerros - Kehystää ylempien kerrosten tietoliikennepaketin fyysisen kerroksen siirtoa varten
3.Verkkokerros - Välittää ylempien kerrosten tietoliikennepaketteja tietokoneiden välillä, tarjoten yhteyden päästä päähän erilaisten verkkoratkaisujen ylitse.
4.Kuljetuskerros - Huolehtii siitä että paketit tulevat perille ja ne järjestetään oikeaan järjestykseen.
5.Istuntokerros - Huolehtii useiden yhdessä yhteydessä kulkevien istuntojen multipleksoinnista.
6. Esitystapakerros - Vastaa mm. eri merkistökoodauksien yhteensovittamisesta
7.Sovelluskerros - Tätä kerrosta sovellukset käyttävät viestintäänTCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) on usean Internet- liikennöinnissä käytettävän tietoverkkoprotokollan yhdistelmä. TCP- protokolla vastaa kahden pääleitteen välisestä tiedonsiirtoyhteydestä, pakettien järjestämisestä ja hukkuneiden pakettien uudelleenlähetyksestä.


Sovelluskerros (Application Layer)
- Sovelluskerrokseen kuuluvat korkeamman tason protokollat, kuten telnet, DNS, HTTP ja FTP. Sovellus toteutta viestintänsä tällä kerroksella käyttäen yhtä protokollaa, jossa on sovellusten tarvitsemat ominaisuudet. TCP/IP painottaa tehtävien siirtämistä sovellukselle. Sovellus pitää huolen istuntojen muodostamisesta ja purkamisesta samoin kuin tarvittavista tiedon esitystavan muunnoksista.

Kuljetuskerros (Transport Layer)
- Tämän kerroksen tarkoitus on sallia tietojenvälitys lähde- ja kohdekoneiden välillä. TCP/IP kuljetuskerros on sama kuin OSI- mallin kuljetuskerros. TCP tarjoaa luotettavan tavuvuon sovellusten välille, korjaten tiedostovirheet ja toimittaen tietoliikenteen samassa järjestyksessä vastaanottajalle kun se on lähetetty. TCP toteuttaa ruuhkanhallinnan.

Verkkokerros (Internet Layer)
- Verkkokerroksen mahdollistaa pakettien lähettämisen mihin tahansa verkkoon ja niiden kulun kohdekoneelle. Verkkokerros kuljettaa IP-paketut sinne minne ne kuuluvat. TCP/IP- viitemallin verkkokerros vastaa OSI- mallin verkkokerrosta. Verkkokerroksella voi myös yrittää välttää ruuhkautumista.

Peruskerros (Link Layer)
- TCP/IP- malli ei määrita tarkasti mitä tapahtuu verkkokerroksen alapuolella. Se yksinkertaisesti toteaa, että koneen on voitava liittyä verkkoon jotakin protokollaa käyttäen, jotta voidaan lähettää IP- paketteja verkon yli.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti