sunnuntai 1. helmikuuta 2015

Työasema verkkoympäristössä, Tietoturvan osa-alueet

Mitkä ovat tietoturvan tavoitteet?

Tietoturvan perustavoitteet ovat saatavuus, eheytys ja luottamuksellisyys.

- Saatavuudella tarkoitetaan sitä, että tieto on kohtuullisessa ajassa asiakkaiden saatavissa.

- Eheydellä tarkoitetaan sitä, että tieto ei ole muuttunut siirron tai säilytyksen aikana. Tiedon muokkaus tarkoittaa sen poistoa tai asiatonta muokkausta. Eheydellä pyritään tietojen ja sen käsittelytapojen virheettömyyteen.

-Luottamuksellisuudella tarkoitetaan sitä, että ulkopuoliset ei pääse tietoon käsiksi ja vain oikeuksilla olevien henkilöiden käytetettävissä. Luottamuksellisuus suojaa yksityisyyttä ja varmistaa tietojen omistusoikeuden.


Mitkä ovat tietoturvan suurimmat riskitekijät?
-Virukset ja erilaiset tietoturva- aukot josta ulkopuoliset tahot voivat urkkia esimerkiksi salasanat tai pankkitunnukset. Tietokone pitäisi suojata asiattomien vierailijoiden varalta.

Miten riskitekijät ovat parhaiten hallittavissa?
-Virukset pysyvät kurissa asianmukaisilla virusturvaohjelmilla(mm. MalwareBytes, McAfee, Avast!), palomuurilla ja maalaisjärjellä(kaikille epäilyttäville sivuille ei tarvitse mennä). Pitää ohjelmat ajan tasalla.

Mitä tietotekniikan käyttäjäjä voi omalta osaltaan tehdä tietoturvan parantamiseksi?
-Hankkimalla virusturvaohjelman ja pitämällä sitä päivitettynä. Pitää palomuuria päällä, pitää verkkonsa salattuna. Tarkistaa tietokoneen haittaohjelmien varalta säännöllisin väliajoin. Lisäksi tietokone pitäisi olla lukittuna vähintään asiattomien käyttäjien varalta. Kaikki ohjelmat tulisi päivittaa kun uusi versio tulee, koska päivitykset paikkaavat usein tietoturva- aukkoja.


Lähteet:
http://fi.wikipedia.org/wiki/Tietoturva
http://www.oulu.fi/tietohallinto/tietoturva/sisalto/kannettavientietoturva/tietoturvasta.html

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti